آسیب پذیری GOOGLE CHROME، خطر درکمین رایانه ها

تاریخ انتشار : 1399/04/09

آسیب پذیری GOOGLE CHROME، خطر درکمین رایانه ها.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان
طبق تحقیقات به عمل آمده توسط شرکت سایبریAWAK، حدود111برنامه جدید به GOOGLE CHROME اضافه و بالغ بر32میلیون بار بارگیری شده است که بسیار خطرناک بوده و ریسک آسیب پذیری را درموتورجستجوی فوق به حد بسیار زیادی افزایش داده است.
از مخاطراتی که ایجاد شده است می توان، قابلیت رصد صفحه کلید، ضبط صدا، دستیابی به کلیدواژه ها، گرفتن اسکرین شات ازصفحه مانیتور تخلیه اطلاعات را نام برد.
لذا همکاران و مدیران، می توانند با مراجعه به سایت DIRT. TCI. IR, نسبت به مطالعه روزانه و دریافت اطلاعات، جهت مقابله با بدافزارها اقدام نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی