مخابرات منطقه همدان

08138273777

آمبولانس پلیس و آتش نشانی زیر یک سقف

تاریخ انتشار : 1398/02/21

‘کمک نیاز دارید؟ 108 را بگیرید!’

اثر:CLINT WITCHALLS

منبع: هفته نامه Newsweek ص 10

Mars 12, 2007

ترجمه از: نبی الله فرهپور جمال

کارشناس نگهداری سوئیچ دیجیتال (شرکت مخابرات استان همدان)

امکان شماره گیری شماره خدماتی رایگان در شرایط اضطرای، حقیقتی است که بی شک اکثر کشورهای دنیا، بی چون و چرا به آن اذعان دارند. ایالات متحده از سال 1968 شماره 911 و بریتانیا از سال 1937 شماره 999 را بدین منظور در نظر گرفته اند. با این حال درهندوستان شماره ای مخصوص پلیس و شماره دیگری برای آتش نشانی در نطر گرفته شده و هر بیمارستانی نیز شماره متفاوتی را به خود اختصاص داده است. امّا تغییر نه از جانب دولت که از جانب بخش خصوصی شروع شده است. از سال 2005 شرکت خصوصی غیرانتفاعی سیستم خدماتی اضطراری جدیدی را در ایالت آندراپرادش (Andrapradesh) راه اندازی کرده است که تاکنون 25میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. موئسسه تحقیقاتی مدیریت اضطراری  (Emergency Management Research Institute – EMRI) در حیدرآباد، قصد داشته است، کل جمعیّت 76 میلیونی آن ایالت را تا ماه می 2007 تحت پوشش قرار دهد. ونکت چانگاولی (Venkat Changavalli) مدیر ارشد اجرایی موئسسه EMRI می گوید: ‘ ما می خواهیم که سیستم EMRI را دربقیّه هندوستان پیاده کنیم.’

ایده استفاده از خدمت مدیریت اضطراری که رایگان بوده و بتوان از طریق خطوط تلفن ثابت و همراه شماره گیری کرد، از چندین سال پیش که چنگاولی در یک مؤسسه خیریه مشغول بکار بود، به ذهنش رسید. رامالینگا راجو (Ramalinga Raju) بنیانگذار ومدیر شرکت خدمات کامپیوتری ستیام (Satyam Computer Services) مستقر در حیدر آباد 25میلیون دلار زمین و 12 میلیون دلار بصوت نقدی اهدا کرده است تا با دولت محلی و مشترکاً بصورت عمومی – خصوصی ، خدمتی اضطراری را عرضه نمایند. بخش آسان این کار انتخاب عدد 108 بود. راجو می گوید: ‘خدایان هندو 108 اسم دارند. در طالع بینی چینی ها 108 ستاره مقدّس وجود دارد. عدد 108 عدد بسیار فرخنده ای است.’

چنگاولی سپس در پی آن شد تا به این موضوع پی ببرد که چگونه سایر کشورها با مدیریت اضطراری رفتار کرده اند. غالب کشورها همانندِ ایالات متحده عمل می کنند که در آن سیستمهای واکنش اضطراری به بیش از 6000 مراکز تماس محول می گردند. معمولاً تلفنهای اضطراری توسط شرکتهای مخابراتی محّلی اداره می شوند و درخواستهای اضطراری را به سازمانهای خدماتی اضطراری ذیربط ، هدایت می کنند. برخلافِ مواردِ مذکور، تماسهایِ به مقصدِ EMRI ، فقط به یک مرکز هدایت می شوند، جایی که آمبولانس ها، پلیس و آتش نشانی در زیر یک سقف قرار دارند. این کار باعث هماهنگی بیشتر وکاهش زمان واکنش می شود. همچنین EMRI تنها بنگاه مدیریت اضطراری در جهان است که اطلاعات را از تماسهایی که خود اداره می کند، جمع آوری و استخراج می نماید.

از آغاز راه اندازی EMRI در ماه اوت سال 2005 ، 95% از تماسها را در دو زنگ اول پاسخ داده و بطور متوسّط ظرف مدّت 14 دقیقه، کمک رسانی به متقاضی در محل انجام شده است. این رقم در بین بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ هندوستان که تقریباً بصورت دائمی درگیر تراکم و ترافیک شدید در پاسخگویی به تماسهای اضطراری می باشند، عملکرد ممتازی است که توسط همین موسسه صورت گرفته است. EMRI می گوید: ‘درصورتی که دولت تصمیم به حمایت بگیرد، می توان تا سال 2010 این سیستم را در تمام نقاط کشور پیاده نمود.’

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
رزرو اماکن رفاهی
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات