اخذسندرسمی برای املاک مخابرات، اولویت واحد املاک مخابرات منطقه همدان است.

تاریخ انتشار : 1399/07/23

اخذسندرسمی برای املاک مخابرات، اولویت واحد املاک مخابرات منطقه همدان است.

رنجبرصولتی:املاک و مستغلات مخابرات منطقه همدان که فاقد سندهستند، دارای سند رسمی خواهندشد.
رنجبرصولتی کارشناس مسئول املاک، در واحد حقوقی مخابرات منطقه همدان گفت:حفاظت از اموال و املاک مخابرات منطقه همدان وظیفه ماست و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا حقی از این مجموعه ضایع نشود.
سیاست کلان شرکت مخابرات ایران ومخابرات منطقه همدان بر این اصل پایداراست که تمامی املاک دارای سند رسمی باشد.
برهمین اصل، واحد املاک درصددتهیه نقشه و مشخص نمودن حریم برای اخذ سند رسمی بوده و باهمین رویکرد، مشغول علامت گذاری و نقشه برداری است تا املاکی که فاقد سند رسمی است، دارای سند شود.
این طرح در حال حاضر در شهرستان ملایر به مرحله اجرا درآمده و به نوبت شامل همه شهر‌های استان خواهدشد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی