مخابرات منطقه همدان

08138273777

ارائه خدمات مخابراتی در نماز جمعه همدان

تاریخ انتشار : 1398/06/10

ارائه خدمات مخابراتی در نماز جمعه همدان
همزمان با هفته دولت ودر نماز جمعه همدان،جمعی از همکاران ضمن حضور در صفوف نماز جمعه با استقرار در مکان مصلی وتعبیه میز خدمت ،به ارائه خدمات واطلاع رسانی به همشهریان همدانی پرداختند.
شایان ذکراست که این اقدام مخابرات منطقه همدان با استقبال والبته قدردانی شهروندان همدانی مواجه شد.
دراین اقدام شایسته،مهندس برزگر،مدیر مخابرات شهرستان همدان نیز شخصا حضورداشته وبه سوالات ودرخواستهای مراجعین پاسخ میدادند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی