ارتباطات سیار…درمسیر پیشرفت.

تاریخ انتشار : 1399/01/10

ارتباطات سیار…درمسیر پیشرفت.
ارتباطات سیارهمیشه درحال نوآوری و به روزرسانی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری بوده وهست.
مهندس نسیم دوست مدیر ارتباطات سیارمخابرات منطقه همدان با اشاره به اینکه لازمه پیشرفت در خدمت رسانی،استفاده ازفناوریهای به روزشده درحوزه نرم افزاری و سخت افزاریست گفت:سعی تمامی کارکنان مخابرات به ویژه در تلفن همراه و ارتباطات سیار،استفاده ازآخرین دستاوردهاوبه روزرسانی زیرساختهاست تا بتوانیم بیشترو بهترین خدمت رسانی را داشته باشیم.
ایشان نمونه بارزاین امر را،برگردان شبکه WLL
ازZTEبه SIEMENSدر225سایت عنوان کرد و افزود5موردسکتور.،
138مورد تکنولوژی جدیدواجرای 7سایت جدیدمبین عزم جزم مخابرات منطقه همدان درجهت سرویس دهی هرچه بیشتروالبته با کیفیت تر به شهروندان است.
ایشان ضمن تشکراز اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در شرکت مخابرات ایران ومخابرات منطقه همدان گفت:هدف غایی مارسیدن به بالاترین کیفیت وکمیت درحوزه خدمت رسانی به هم استانیهاست.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی