ارتقاء ونصب آنتنهای همراه« BTS »برای پوشش بهترتلفن همراه در روستاهای رزینی و عشوند از توابع شهرستان نهاوند

تاریخ انتشار : 1399/04/23

ارتقاء ونصب آنتنهای همراه« BTS »برای پوشش بهترتلفن همراه در روستاهای رزینی و عشوند از توابع شهرستان نهاوند

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان به نقل ازتوسعه ارتباطات سیار ،باتوجه به قرارگرفتن بخش وسیعی از استان همدان در مناطق کوهستانی، گاها در بعضی نقاط،عدم پوشش و آنتن دهی تلفن همراه و یا ضعف در حوزه اینترنت همراه مشاهده می گردد.
از آنجایی که رفع این نقاط ضعف از اهداف #مخابرات منطقه همدان است، دربرنامه ای مدون، این نقاط به تدریج شناسایی و با نصب تجهیزات، به زیر پوشش آنتن می روند.
در تازه ترین اقدام همکاران حوزه توسعه ارتباطات سیار، بانصب BTSپرقدرت در روستای عشوند ازتوابع شهرستان نهاوند، ضمن رفع مشکل آنتن دهی، اینترنت همراه نیز به 3Gارتقاء یافته و در دسترس مشترکان قرار گرفت.
همچنین با نصب دکل بلند پایه در روستای رزینی از توابع بخش خزل شهرستان نهاوند، ضمن تقویت آنتن دهی در منطقه، اینترنت نیز به کیفیت 3Gرسیده و در دسترس همگان قرار گرفت.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی