از سایت Speedtest.tci.ir استفاده کنید

تاریخ انتشار : 1398/10/22

از سایت Speedtest.tci.ir استفاده کنید .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان گاها،عده ای از مشتریان محترم اینترنت از سرعت اینترنت خود گلایه داشته و معتقدند که به دلیل کندی سرعت با مشکل مواجه می شوند،غافل ازاینکه این کندی و اختلال ممکن است بخاطر کم بودن پهنای باندسایت طرف مقابل باشد.
شرکت مخابرات ایران به منطور آگاهی مشتریان خود از میزان سرعت اینترنت ،در سایت خود قسمتی را به همین امر اختصاص داده که با مراجعه به آن میتوان از گزینه «« تست سرعت»» استفاده نموده واز میزان سرعت دانلود و اپلود اینترنت خود آگاه شوند

شما میتوانید با مراجعه به سایت:
www.tci.ir
وبا کلیک روی گزینه «تست سرعت »
و یا مستقیما با مراجعه به سایت :
Speedtest.tci.ir
ازمیزان سرعت اینترنت خود آگاه شوید.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی