مخابرات منطقه همدان

08138273777

از مهرماه قبض تلفن چاپ نمی شود

تاریخ انتشار : 1398/05/20

برای اطلاع از کارکرد تلفن ثابت و پرداخت آن:
1_شماره گیری 2000 ازطریق تلفن ثابت.
2_شماره گیری# 2020* ازطریق تلفن همراه.
3_استفاده ازسایت www.Tci.ir

▪با داشتن اکانت « مخابرات من »در سایت www.tci.ir ازمزایای زیر بهره مند گردید:

👈مشاهده ریزمکالمات
👈مشاهده ریز مصرف
👈پرداخت راحت قبض
👈مدیریت مصرف ADSL
👈فعالسازی سرویس های تلفن ثابت

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی