استفاده از شاد رایگان است.

تاریخ انتشار : 1399/07/09

استفاده از شاد رایگان است.
بنابراعلام شرکت مخابرات ایران، سامانه شاد رایگان است و مصرف داده نخواهد داشت.
با استناد به دستورالعمل شرکت مخابرات ایران واز تاریخ23شهریورماه گذشته، درصورت استفاده از سامانه شاد، برای کلیه مشترکین اینترنت مخابرات در تمامی گستره استان همدان، کاملا رایگان خواهد بود.
مشترکین محترم می توانند برای مشاهده ریز مصرف داده های خود به سایتadsl. tci. ir
مراجعه ومیزان مصرف اینترنت خود را ملاحظه نمایند.
درهمین راستا، وزیر ارتباطات گفت:حجم ترافیک مصرف شده از طریق شبکه شاد به روزانه، 800هزار گیگابایت رسیده است.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی