اصلاح فرم تغییرنام تعهدی تلفن ثابت.

تاریخ انتشار : 1399/07/08

اصلاح فرم تغییرنام تعهدی تلفن ثابت.

فرم تغییرنام تعهدی تلفن ثابت اصلاح شد و مشمول تغییر شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان به نقل از معاونت مشتریان شرکت مخابرات ایران ، در نحوه تغییر نام تلفن خانگی اصطلاحاتی صورت پذیرفت تا اطلاع رسانی به مشترکین پیرامون صورتحساب سهولت پیدا کند.
در فرم جدید، مشترک و مالک جدید هر خط موظف به انتخاب یکی ازراههای پیشنهاد شده جهت اطلاع رسانی شامل:تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیکی است و باید یکی از راه‌های پیشنهادی را در فرم تغییر نام انتخاب کند.
به این ترتیب، تمامی اعلامیه ها، صورتحساب‌های، اخطاریه هاو هر آنچه که می باید برای مشترک ارسال شود از طریق نحوه انتخابی مالک خط ارسال می گردد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی