اطلاعیه خرید سهام ETFبازنشستگان کشوری

تاریخ انتشار : 1399/04/09

اطلاعیه خرید سهام ETFبازنشستگان کشوری

به اطلاع بازنشستگان .محترم می رساند کلیه بازنشستگان کشوری می توانند نسبت به خرید سهام ETF، اقدام نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر بسایت cspf.irمراجعه ویا با شماره تلفن 0212500 تماس بگیرید.مهلت ثبت نام یکم تا دهم تیرماه99

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی