اطلاعیه شماره 18

تاریخ انتشار : 1399/01/04

اطلاعیه شماره 18
تمدید زمان دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا 17 فروردین 99
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا 17 فروردین سال 1399 تمدید شد.

به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، فعالیت هایی که به سبب پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت دورکاری در این شرکت آغاز شده بود، تا روز 17 فروردین 1399 تمدید و ادامه خواهد یافت.

گفتنی ست، باتوجه به لزوم بکارگیری از راهکارهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، انجام فعالیت هایی که به صورت دورکاری در منزل قابل انجام است طی اطلاعیه شماره دو این ستاد، به تمام حوزه های این شرکت ابلاغ شده بود، از اینرو، این طرح تا 17 فروردین 99 ادامه خواهد یافت.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی