اطلاعیه شماره 21

تاریخ انتشار : 1399/01/19

اطلاعیه شماره 21/
ممنوعیت برگزاری دیدارهای نوروزی در مخابرات سراسر کشور

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، برگزاری هر نوع دیدارهای نوروزی مدیران با کارکنان در مخابرات سراسر کشور ممنوع است.

به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، در راستای پیاده سازی کامل دستورالعمل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ابلاغی مدیرعامل محترم شرکت، برگزاری هرگونه جلسات عیدانه و دیدارهای نوروزی حضوری مدیران با کارکنان در سراسر کشور ممنوع می باشد.

گفتنی ست، به منظور رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی، ضروری ست، مدیران مخابرات سراسر کشور از برگزاری دیدارهای نوروزی با کارکنان پرهیز کنند.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی