اطلاع رسانی رودر رو،موثر،تاثیرگذاروکاربردی.

تاریخ انتشار : 1398/11/16

اطلاع رسانی رودر رو،موثر،تاثیرگذاروکاربردی.

همکار هنرمندشاغل در روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،با حضور در مجامع و برنامه های مختلف و وجودمخاطبین حاضردر جلسات را تبدیل به فرصت بسیار خوب و مغتنمی برای معرفی خدمات و محصولات مختلف مخابرات منطقه همدان نموده است.
تبلیغات بصورت رودر رو این فرصت را فراهم میکند تا بصورت شفاهی و با زبان عامیانه با مخاطبین صحبت کردو به نوعی بازاریابی کرد.
به همین منظور،همکار مذکور که از هنرمندان تئاتر،تلویزیون و سینمای کشور میباشد،در حاشیه اجراهای عمومی خود ،به معرفی طرح ها و خدمات متنوع مخابرات بپردازد.
درهمین راستا با حضور در چند برنامه که به مناسبت دهه مبارکه فجر در نقاط مختلف استان همدان اجرا شد،ایشان به معرفی طرح کمپین همیشه ماندگار وشاخصه های آن پرداخت که با استقبال حاضرین مواجه شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی