اعلام علت قطعی خطهای تلفن بلوار زلفی گل شهرهمدان

تاریخ انتشار : 1399/06/02

اعلام علت قطعی خطهای تلفن بلوار زلفی گل شهرهمدان.

درپی تماس‌های مکرر شهروندان ساکن منطقه بلوار دکتر زلفی گل شهر همدان مبنی بر قطع تلفن‌های ثابت خانگی، تیمی از کارشناسان #مخابرات منطقه همدان به محل مورد نظر، علت وقوع خرابی مشخص شد.
به گفته مهرابی، مسئول واحد خسارت#مخابرات منطقه همدان، متاسفانه پیمانکار شهرداری منطقه یک همدان که درحال اجرای طرح ساخت و ساز پیاده راه می باشد، بدون استعلام از#مخابرات منطقه همدان، اقدام به حفاری و کنده کاری نموده که براثر آن چند رشته کابل مخابراتی پاره شده و موجب قطعی تلفن ساکنین منطقه گردیده است.
وی اعلام کرد که در حال حاضر به دنبال تامین کابل مورد نیاز جهت ترمیم خرابی‌ها هستیم.
همچنین از سوی وی اعلام شد، از همه شهروندان، پیمانکاران، نهادها و ادارات و سازمان‌های عمرانی خواهشمند است قبل از هر گونه حفاری در معابر، از مخابرات جهت اطلاع از وجود تاسیسات زیر سطحی مانند کابل استعلام نمایند تا موجب خسارت نشوند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی