افزایش سرعت اینترنت در روستاهای سرکان وابودردا از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان.

تاریخ انتشار : 1399/04/24

افزایش سرعت اینترنت در روستاهای سرکان وابودردا از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان.
بنابر اعلام مخابرات شهرستان تویسرکان، از آنجائیکه در سال‌های اخیر به علت کمبود زیرساخت‌های مخابراتی و فرسودگی و شبکه کابل به روز نبودن سوییچها، واگذاری تلفن و ADSLبه شهروندان شهر سرکان با مشکل مواجه شده بود،با نگاه به نیاز آینده و نامین نیازهای امروز، A/bwireمرکز سرکان تعویض و مجهز به سیستم پیشرفتهship phone، در بسترفیبر نوری گردید.
به این ترتیب صمن ارتقای کیفیت مکالمات تلفنی و ارتقای سرعت دیتا، ظرفیت واگذاری تلفن و همچنین ADSLبه نحو چشمگیری افزایش یافته و نیاز سال‌های آینده نیز پیش، بینی و تامین شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی