افزایش 10برابری سرعت اینترنت مخابرات در روستای نظام آباد ازتوابع شهرستان رزن استان همدان

تاریخ انتشار : 1399/04/18

افزایش 10برابری سرعت اینترنت مخابرات در روستای نظام آباد ازتوابع شهرستان رزن استان همدان

بنابرگزارش روابط عمومی#مخابرات منطقه همدان، درراستای گسترش اینترنت پرسرعت در تمامی نقاط شهری و روستایی استان همدان، با نصب تجهیزات و افزایش پهنای باند، از این پس، ساکنان روستای نظام آباداز توابع شهرستان رزن، از اینترنت پرسرعت برخوردار خواهندشد.
گفتنی‌است، یکی از راهبردهای مهم واساسی #مخابرات منطقه همدان، توسعه پایدار درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری، با تامین نیازامروزوپیش بینی نیازهای آینده است که بخش اعظمی از این برنامه شامل روستاهای استان می شود.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی