امکان خرید سرویسهای باند پهن مخابرات بصورت آنلاین فراهم شده است.

تاریخ انتشار : 1398/10/22

امکان خرید سرویسهای باند پهن مخابرات بصورت آنلاین فراهم شده است.

بنابر اعلام حسن پور،مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،نظربه اینکه سعی و کوشش مجموعه مخابرات براین بوده که مراجعه حضوری مشترکین و مشتریان به حداقل ممکن کاهش یافته و خدمات مخابرات به صورت آنلاین در اختیارمردم قرار گیرد،با تمهیدات درنظرگرفته شده ،این امکان فراهم شدکه متقاضیان «سرویس باند پهن» با مراجعه به پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس:
www.tci.ir
وبه صورت پیش پرداخت،نسبت به خرید آن اقدام کنند.
یادآوری میشود علاوه بر سرویس فوق الذکر سرویسهای دیگری نیز نظیر پیش ثبت نام تلفن ثابت ،ریزمکالمات ،مشاهده پرداختی‌ها ،ثبت درخواست وخریدسرویسهای اینترنت Adsl,Vdsl,Ftthو همچنین سرویسهای بیدارباش،انتقال مکالمه همه و همه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس اینترنت tci.ir بصورت غیر حضوری مهیا شده و مشترکین و مشتریان عزیز نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر و امورمشترکینها ندارند

این خدمات آنلاین وبصورت 24ساعته به شهروندان ارائه میشود.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی