انتصاب مدیران جدید دیتا و سیستمهای انتقال در مخابرات منطقه همدان انجام شد .

تاریخ انتشار : 1399/02/28

انتصاب مدیران جدید دیتا و سیستمهای انتقال در مخابرات منطقه همدان انجام شد .

درجلسه ای مدیران جدید دیتا و سیستم‌های انتقال منصوب و از مدیران سابق تکریم شد.
دراین جلسه، مدیر#مخابرات منطقه همدان، انتصاب مدیران جدید را، دلیل بر کاستی مدیران قبلی ندانست و گغت:بیشترین دلیل این تغییر و تحولات، قوانین اداری و محدودیت زمانی برای مدیریت است وگرنه همه مدیران حوزه مخابرات از مدیران خوب و کار آمدند.
به این ترتیب از زحمات مهندس خاکپور نامدار در مدیریت سیستم‌های انتقال تقدیر و مهندس فضل الله شاکری به جای ایشان منصوب شد.
همچنین از زحمات مهندس جوادکریمی رادپور در مدیریت دیتا تقدیر بعمل آمده ومهندس جاودانی هما به جای ایشان منصوب شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی