باارسال شماره سریال گوشی مفقودی به شماره پیامک 9963811… تاپروسه ردیابی فعال شود.

تاریخ انتشار : 1399/06/24

باارسال شماره سریال گوشی مفقودی به شماره پیامک 9963811… تاپروسه ردیابی فعال شود.

مسئول‌ پاسخگویی به مراجعین قضایی همراه اول گفت:تمام قد در خدمت مردم هستیم امادر چارچوب قانون.
خانم معماری در گپ و گفتی با اداره روابط‌عمومی مخابرات منطقه همدان از وظایف سازمانی و کاری خود گفت و افزود:همه ما خدمتگزاران مردمیم و باید به نحو احسن پاسخگوی مردم باشیم.
وی درتبیین وظایف خود گفت:وظیفه سازمانی من پاسخگویی به مراجعینی است که پیگیر گوشی‌های مفقودی ویا از مراجع قضایی پیگیر مسائل خود هستند.
وی، در ادامه سخنان خود گفت:برای ردیابی گوشی مفقودی نیاز به کار خاصی نیست و فقط نیاز است با آخرین سیمکارت که درون گوشی مفقودی فعال بوده، شماره سریال گوشی را به شماره
9963811 پیامک کنیدتا پروسه ردیابی فعال گردد.
درمورد مواردی هم که افراد شاکی هستند، لازم است ابتدابه مراجع قضایی مراجعه کنند و پس از دستور مقام قضایی به این واحد مراجه نمایند.
متاسفانه در بعضی موارد افراد بدون اطلاع از روندی که باید طی شود مستقیما به واحد پاسخگویی مراجعه کرده و انتظار جواب دارند.
حتی گاهی کار به مشاجره نیز کشیده می شود.
باید به اطلاع مردم برسانم که بدون مراجه به مراجع قضایی و دستور کتبی آن مرجع به هیچ درخواستی پاسخ داده نخواهد شد.
وی تنها انتظار خود از مردم را اقدام از طریق مجاری قانونی و رعایت اخلاق و احترام متقابل خواند و گفت:بازهم نامید میکنم:در خدمت مردم هستیم اما با تأسی به قانون و مقررات.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی