بازدید نوروزی مدیر مخابرات منطقه همدان ( خبر تصویری )

تاریخ انتشار : 1399/01/06

دیدار مهندس گرزین مدیر مخابرات در اولین روز کاری نوروز 99 با کارکنان این منطقه

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی