برگردان وسیع درمخابرات ملایر، برای توسعه کمی و کیفی تلفن واینترنت پرسرعت این شهرستان

تاریخ انتشار : 1399/05/08

برگردان وسیع درمخابرات ملایر، برای توسعه کمی و کیفی تلفن واینترنت پرسرعت این شهرستان

بنابر اعلام اداره نظارت برشبکه مسی#مخابرات منطقه همدان ودر ادامه اجرایی شدن طرح های توسعه زیرساخت های مخابراتی در استان همدان، کافوهای10.. 19.. 43… A03از زیرمجموعه های مرکز تلفن ولیعصر ملایروکافو14… زیرمجموعه مرکز تلفن مدنی ملایر، با نصب تجهیزات جدید و کابل‌های با ظرفیت بالا مهیاشده و ارتقاء یافتند. با انجام این عملیات تجهیز و برگردان، ضمن ارتقاء کمی و بالا رفتن ظرفیت واگذاری اشتراک تلفن ثابت، امکان واگذاری اینترنت پرسرعت در محدوده کافوهای یاد شده فراهم گردید.
به این ترتیب و با راهبرد تامین نیازهای امروز و پیش بینی سال‌های آینده، زیرساخت‌های لازم برای سالهای آینده نیز تامین گردید.
عسگری، رئیس اداره نظارت برشبکه کابل مسی ضمن اعلام مطالب فوق گفت:با تهیه وابلاغ طرحی از سوی مخملی رئیس اداره طراحی ، طرح ارتقاء و برگردان کافوی19قلعه میرفتاح از توابع مخابرات ملایر نیز در حال اجراست و با اتمام آن در روزهای آینده، شاهد رفع مشکلاتی مانند کمبود ظرفیت و امکانات واگذاری خواهیم بود.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی