برگزاری آموزش روشهای اطلاع از کارکرد تلفن ثابت و سرویسهای همراه اول برای دانش آموزان

تاریخ انتشار : 1398/09/07

برگزاری آموزش روشهای اطلاع از کارکرد تلفن ثابت و سرویسهای همراه اول برای دانش آموزان

درراستای اطلاع رسانی درباره اقدام مخابرات مبنی بر حذف قبض از چرخه پرداخت هزینه تلفن،مخابرات منطقه همدان اقدام به برگزاری رودشو وجلسات اطلاع رسانی به شهروندان نموده است.
درهمین راستا با رویکرداطلاع رسانی به همه اقشارجامعه،جلساتی برای دانش آموزان برگزار و علل حذف قبض ومزایای آن و همچنین راههای جایگزین پرداخت هزینه ها برگزار شد که با استقبال دانش آموزان مدارس همراه شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی