مخابرات منطقه همدان

08138273777

برگزاری مسابقه قرآن درمخابرات منطقه همدان در ایام فجر98

تاریخ انتشار : 1398/11/19

برگزاری مسابقه قرآن درمخابرات منطقه همدان در ایام فجر98

به مناسبت دهه مبارک فجر،یک دوره مسابقات حفظ و قرائت سوره مبارکه فجردر مخابرات منطقه همدان برگزار شد.
در این مسابقات بیش از 50نفراز همکاران وفرزندان همکاران شاغل و بازنشسته شرکت کردند که در مراسم ویژه ای به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی