تاکیدچند باره مدیرمخابرات منطقه همدان : تلاش کنید وبه آینده امیدوارباشید

تاریخ انتشار : 1399/06/23

تاکیدچند باره مدیرمخابران منطقه همدان :
تلاش کنید وبه آینده امیدوارباشید
جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه برگزار ومسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مخابرات دراین جلسه، محمدعلی گرزین، مدیرمخابرات منطقه ، ضمن تشکراز زحمات تمامی پرسنل، از مدیران خواست ضمن تلاش بیشتر به آینده این مجموعه امیدوار باشند.
وی با تشریح و ترسیم نقشه راه مخابرات منطقه همدان، دستاوردهای مخابرات را امیدوار کننده اما ناکافی خواندوگفت:تااین جای کار خوب پیشرفته ایم اما ناکافیست.
اگر می گویم ناکافیست، نه به این دلیل که تلاش‌ها کم بوده، بلکه علت این اظهار نظرمن، پتانسیل‌های موجودی در مخابرات است که من رصد می کنم و بر همین اساس قاطعانه می گویم که جای پیشرفت و ترقی بیشتری داریم.
وی در ادامه سخنان خود به چند نکته اشاره ویژه داشت که چکیده آن به این شرح است:
1.مدیران دلسرد نشوند، کار مخابرات تازه آغاز شده وباید با اقتدار وامیدواری این مسیر ادامه یابد.
2.در ادارات مختلف تیم‌های کارشناسی تشکیل داده وپیرامون اهداف تعیین شده در برنامه بحث و تبادل نظر شود.
3.به مقوله آموزش اهتمام ویژه ای بورزید نیروهای خود را تحت آموزش قرار دهید، چرا که علم در حال پیشرفت است و علوم جدید باید به بدنه مخابرات تزریق شود.
4.دربحث شبکه نیزباید مبنای کارحذف TDMورفتن به سوی IP BASEکردن شبکه ها باشیم.
5.انشاالله تا دو یا سه ماه آینده با تلاش بیشتر همکاران واگذاری سرویسهای VDSLوFTTH دوبرابر شود
6.باید برای مشترکین توضیح داده شودکه ویژگیVDSLفقط سرعت دریافت نیست، بلکه ویژگی مهم آن در سرعت بالای SENDاست.
7.رسیدن به اهدافی که در برنامه تعیین و مشخص شده است برای ما بسیارمهم ودراولویت است، لذا توصیه می شود مدیران ضمن اهتمام ورزیدن به عملی شدن این مسأله، موانع و چالش‌ها را شناسایی وبا مدیریت منطقه درمیان گذاشته تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.
وی در پایان از همه مدیران خواست با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از تجربیات هم استفاه کنند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی