تحول در شبکه کابل مخابرات روستای کوهانی ازتوابع نهاوند استان همدان

تاریخ انتشار : 1399/05/13

تحول در شبکه کابل مخابرات روستای کوهانی ازتوابع نهاوند استان همدان

درراستای توسعه شبکه های مخابراتی #مخابرات منطقه همدان، به ویژه توسعه زیرساخت‌های روستایی، باتلاش همکاران شبکه کابل و هوایی مخابرات شهرستان نهاوند، شبکه کابل و هوایی روستای کوهانی نوسازی وبا افزودن چندین پست و کابل‌های با ظرفیت بالا، از نظر کمی و کیفی ارتقاء یافت.
در این طرح، تعداد 12پست به پستهای قبلی اضافه شدکه موازی با این بالا رفتن ظرفیت، شرایط واگذاریadslبه مشترکین نیز فراهم شد.
همچنین با اجرای این طرح، شرایط ارائه خدمات بیشتر و در سطح کیفی بهتر به دو دانشگاه آزاد و دولتی نهاوند نیز مهیا شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی