تعبیه یک کانال و حل بخش عمده ای از مشکلات منطقه صدف همدان.

تاریخ انتشار : 1399/06/23

تعبیه یک کانال و حل بخش عمده ای از مشکلات منطقه صدف همدان.

با حفاری و نصب کانال عرضی
خیابان صدف همدان، موانع چندین ساله توسعه این منطقه را از میان برداشت.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان به نقل از اداره طراحی و نظارت ، یکی از موانع توسعه در خیابان صدف، عدم اتصال و ارتباطات دوسوی این خیابان بود که قسمت شمالی، منطقه وسیعی را در دل خود جای داده بودو به خاطر عدم وجود ارتباط کابلی در ظرفیت بالا، هرگونه توسعه را با مشکل موجه ساخت.
طی یک عملیات طراحی و اجرا، ارتباط دوسویه با تعبیه کانالی عرضی در زیر سطح خیابان(بدون راهبندان و مسدود کردن عبور و مرور) یک رشته فیبر نوری ارتباط دوطرف را برقرار کرد.
مزیت اجرای این کانال و متعاقب آن فیبر نوری در این است که، ظرفیت توسعه و افزایش واگذاری تا حد بالایی ارتقاء داده می شود و با اتکا به همین فیبر، می توان به متقاضیان، FTTHوبا نصب کافوی نوری VDSLواگذار کرد.
ضمن اینکه با استفاده از ظرفیت بالای این فیبر نیز، دست مخابرات منطقه همدان، برای هرگونه توسعه در سال‌های متمادی باز خواهد بود.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی