مخابرات منطقه همدان

08138273777

تقدیر از آقای تاجوک در جلسه شورای اداری شهرستان ملایر

تاریخ انتشار : 1398/06/10

در جلسه شورای اداری شهرستان ملایر که در مورخ ۹۸/۶/۹ در فرمانداری شهرستان ملایر تشکیل شده بود از آقای تاجوک رئیس مخابرات شهرستان ملایر به خاطر کسب رتبه اول مخابرات ملایر در ارزیابی مشتری مداری و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بین ادارات شهرستان ملایر تقدیر بعمل آمد

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی