تقدیر از همکاران مخابرات شهرستان بهار، درهفته دفاع مقدس.

تاریخ انتشار : 1399/07/06

تقدیر از همکاران مخابرات شهرستان بهار، درهفته دفاع مقدس.
میزان لاوصولیها در بهار، به حد چشمگیری کاهش یافت.
در جلسه ای که در مخابرات شهرستان بهار ازتوابع مخابرات منطقه همدان برگزار شد، از همکاران کمیته لاوصولی تقدیر شد.
دراین جلسه که با حضور گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان برگزار شد، به اعضای این کمیته هدایایی اعطا و از زحمات آنان تقدیر شد.
بنا بر اعلام قبادی، رئیس مخابرات شهرستان بهار، میزان لاوصولی ها در این شهرستان به نحو چشمگیری کاهش یافته است و این شهرستان در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته و در حال حاضر مقام دوم استان را داراست.
مدیر مخابرات منطقه همدان نیز ضمن تشکر از اعضای این کمیته گفت:امیدوارم با کاهش لاوصولی در سطح استان بتوانیم زمینه را برای توسعه بیشتر فراهم کنیم.
ایشان با اشاره به کانالهای پرداختی مخابرات گفت همه کارکنان ابتدا باید خودشان روشهای پرداختی را بشناسند و سپس آنرا برای مشترکین تشریح کنند
مزایای پرداخت توسط ۲۰۰۰و سایت مخابرات ایران به نشانی tci.ir(مخابرات من )وهمچنین #2020* ازطریق تلفن همراه برای مشترکین باید گفته شود که اگر با این روشها کارکرد تلفن و اینترنت خود را پرداخت کنند اگر تلفن آنها قطع باشد ،تلفن آنها سریعا وصل شده و نیاز به هیچگونه کار دیگری نیست

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی