تقدیر وتشکر دکتر پورداوود مدیرکل آموزش وپرورش استان از مخابرات منطقه همدان در افزایش و توسعه پهنای باند اینترنت این اداره کل دراین شرایط بحرانی

تاریخ انتشار : 1399/01/06

تقدیر وتشکر دکتر پورداوود مدیرکل آموزش وپرورش استان از مخابرات منطقه همدان در افزایش و توسعه پهنای باند اینترنت این اداره کل دراین شرایط بحرانی

درپی شیوع ویروس کروناوتعطیلی مدارس،این نگرانی به وجود آمد که دانش آموزان دچار افت تحصیلی وعقب ماندگی درسی شوند.
با تصمیم متولیان آموزش وپرورش و اولیای آموزشگاههای سطح استان،آموزش از راه دور و تدریس در فضاهای مجازی مطرح و پیشنهاد شد که مورد استقبال قرار گرفت.
باتوجه به افزایش پهنای باندو بالا رفتن میزان مصرف اینترنت بعلت تعطیلی پیش آمده و روی آوردن شهروندان به رایانه ها گوشیها و فضاهای کار با اینترنت،بیم آن میرفت که در امر آموزش از راه دور خللی ایجاد شود.
باتلاش همکاران مخابرات منطقه همدان،دیتا و معاونت شبکه،اینترنت در سطح استان بدون هیچگونه اختلتلی برقرار مانده وهمگان ، از مرکز استان گرفته تا دورترین نقاط روستایی دسترسی کامل به اینترنت دارند.
این امرباعث شد که در امر تدریس و تحصیل هیچگونه مانعی به وجود نیاید.
لذا دکتر پور داوود مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان طی پیامی از تلاشهای شبانه روزی مخابرات منطقه همدان در راه ایجاد زیرساختهای لازم و پشتیبانیهای بی شائبه جهت ایجاد زمینه لازم برای آموزش در فضای مجازی تشکر وقدردانی کرد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی