مخابرات منطقه همدان

08138273777

تلاش حداکثری روابط عمومی جهت اطلاع رسانی

تاریخ انتشار : 1398/07/14

تلاش حداکثری روابط عمومی جهت اطلاع رسانی.
باتوجه به حذف قبوض کاغذی ونیازبه اطلاع رسانی به مشترکین عزیز،اداره روابط عمومی ضمن اطلاع رسانی ازطریق جراید،رادیو وتلویزیون ،فضای مجازی ونصب بنر،با استقرار همکاران در واحد امور مشترکین به راهنمایی شهروندان عزیزپرداخته است.
گفتنی است از ابتدای ماه مهر کلیه قبوض کاغذی حذف وسامانه 2000«باتلفن ثابت»،ومراجعه به سایتwww.tci.irومراجعه به #2020* «باتلفن همراه »جایگزین آن شده است.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی