مخابرات منطقه همدان

08138273777

تلاش وبی خوابی شبانه برای رفاه و آسایش شهروندان

تاریخ انتشار : 1398/11/16

تلاش وبی خوابی شبانه برای رفاه و آسایش شهروندان

پرسنل فیبرنوری در تلاشی خستگی ناپذیر ودر سرمای منفی 5درجه شبانگاهی،اقدام به رفع خرابی فیبرنوری روستای حسین آباد شاملو در حوزه استحفاظی شهرستان ملایر کردند تا ارتباط منطقه متصل باشد.

این تلاش وهمت خستگی ناپذیرپرسنل مخابرات است که موجب برقرار ماندن ارتباط در تمام ساعات شبانه روز شده است.
جادارد از زحمات این همکاران دلسوز و وظیفه شناس قدردانی کنیم.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی