تلفن ثابت بر بستر دیتا (SIP PHONE)

تاریخ انتشار : 1398/04/30

– ارایه sip بر بستر ADSL : درصورتی که متقاضی دارای #اینترنت_پرسرعت بر بستر ADSL شرکت مخابرات باشد , می تواند تا پنج خط دریافت نموده و #هزینه هر دقیقه #مکالمه درون شهری برای یک خط از خطوط دریافتی در طول مدت قرارداد کاهش دهد.
– ارایه sip بر بستر FTTH و VDSL :
درصورتی که متقاضی دارای اینترنت پرسرعت بربستر VDSL و FTTH باشد , علاوه بر دریافت پنج خط می تواند هزینه مکالمات درون شهری یک خط از خطوط دریافتی را در طول مدت قرارداد کاملاً #رایگان نماید. – درصورتی که متقاضی درخواستی بیش از پنج خط را داشته باشد, تعرفه بصورت عادی و براساس مصوبات سازمان تنظیم محاسبه می گردد.
برای دریافت این #سرویس به صورت حضوری به مخابرات منطقه خود مراجعه بفرمایید
#شرکت_مخابرات_ایران_ منطقه همدان
#ارتباطی_فراگیر

روابط عمومی منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی