تلفن گویا

تاریخ انتشار : 1398/02/24

 سامانه تلفنی 3135 یا همان 135

1  ساعت گویا و اوقات شرعی

2ندای وحی

3 موسیقی

 مداحی

5 فال حافظ

 6مسابقه

7ضبط هر گونه انتقاد ،پیشنهاد،شکایت و ده ها امکانات دیگر

8 پیگیری درخواست های تلفنی و شکایات تلفنی از طریق این سامانه تا حصول نتیجه

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی