تماس با روئسای ادارات شهرستانها

تاریخ انتشار : 1398/11/05
نام مرکز نام مسئول شماره ثابت
رئیس اداره تویسرکان منصور شمس اللهی 34922222
رئیس اداره نهاوند محمدرضا صالحی 33222222
رئیس اداره رزن اکبر مصطفوی 36223222
رئیس اداره فامنین حمیدرضا قره باغی 36822222
رئیس اداره اسدآباد موسی کریمی نوری 33122222
رئیس اداره لالجین – بهار عباس قبادی انور 34502222
رئیس اداره ملایر محمدرضا تاجوک 32225151
رئیس اداره کبودرآهنگ اسماعیل آئینی

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی