تماس با مدیران ستادی

تاریخ انتشار : 1398/10/30

شماره های تماس مدیران ستادی

نام ونام خانوادگی پست سازمانی تلفن ثابت ایمیل
محمدعلی گرزین مدیرمنطقه همدان 38272222
پیمان جعفری معاون شبکه 38275500
امیر حمزه نوری مدیر دفتر مدیریت منطقه 38272020
فضل الله شکری مدیرسیستم های انتقال 38263344
علی مهدوی خو مدیرمالی وپشتیبانی 38274646
افشین جاودانی هما مدیرشبکه دیتا 34242333
خیرالله شکری مدیرسیستم های مخابراتی 38275551
حسن علی نسیم دوست مدیرتجاری 38264545
جواد کریمی رادپور مدیرارتباطات سیار 38277020
محمدزیدی مدیراداری ومنابع انسانی 38271254
محمدصادق شیری مدیرفناوری اطلاعات 38271811
رحمان برزگر مدیرمخابرات مرکزاستان 34244400
فریدون حسن پور رئیس اداره روابط عمومی 38275514
حمیدرضارنگین کمان رئیس اداره مشتریان ارتباطات سیار 38271969
مهران عظیمی رئیس اداره بازرسی ورسیدکی به شکایات 38271600
پیام صابری رئیس اداره برنامه ریزی وکنترل برنامه 38271660
علی اکبرشیخ الاسلامی رئیس اداره پشتیبانی وتدارکات 38272279
محمدمهدی کاظمی رئیس اداره حراست 38271554
محمدرضایوسفی اداره حقوقی 38271554
حسین صبحی شجاع رئیس اداره اموزش وتوسعه منابع انسانی 38283099
غلامرضا شیرین دخت رئیس اداره امنیت شبکه وفناوری اطلاعات 58256300
زهره رضائی رئیس اداره پشتیبانی عملیات وسامانه سازمانی 38265581
مهدی شعبان جهانیان رئیس اداره تمرکز حسابها وصورتهای مالی 38274003
عبدالرضا افشاری رئیس اداره پرداختها 38271677
علی اکبر مالمیر رئیس اداره درآمدها 38272116
سعیدترکمان رئیس اداره طرح ومهندسی ارتباطات سیار 38214793
غلامحسین سرفچگانی رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی ارتباطات سیار 38214797
فضل الله شکری رئیس اداره نظارت وتحویل سیستم های انتقال 38265111
علی محمدجعفری رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی شبکه انتقال 32522255
تقی کاظمی رئیس اداره نگهداری ومدیریت سیستم های مخابراتی 38215040
منصور پورمحمد رئیس اداره نظارت وتحویل سیستم های مخابراتی 38275711
حمیدشاهقدمی رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی نیرو 32522022
محمد سعید عبری رئیس اداره وبرقراری نگهداری ارتباطات دیتا 34241224
وحیدورمزیار رئیس اداره کنترل ومدیریت شبکه دیتا 34245454
محمدسعیدعبدی رئیس اداره نگهداری دیتا 34241224
علی محمدپگا رئیس اداره فروش تجاری 38266444
مجتبی پاکان رئیس اداره فروش خانگی 38271854
سیدمهدی مهدیون رئیس اداره کارگزینی 38272112
علی اکبرسمواتیان رئیس ناحیه 2باباطاهر 32511111
مجتبی جلالی فر رئیس ناحیه 3تختی 34235555
بهزاد جنتی رئیس اداره ساختمان 34236600

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی