مخابرات منطقه همدان

08138273777

تماس با مدیران ستادی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

لیست مدیران و روسای مخابرات منطقه همدان 

با تشکر روابط عمومی    

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن ثابت

تلفن همراه

محمدعلی گرزین

مدیرمنطقه همدان

38272222

09111710112

پیمان جعفری

معاون شبکه

38275500

09181112002

عباس مسعودی

مدیر دفتر مدیریت منطقه

38272020

09181101949

حمیدرضاخاکپورنامدار

مدیرسیستم های انتقال

38263344 09181105007
علی مهدوی خو

مدیرمالی وپشتیبانی

38274646

09181112009

جواد کریمی رادپور

مدیرشبکه دیتا

34245454

09181102021

خیرالله شکری مدیرسیستم های مخابراتی 38275551 09188116996
محمدخلوصی بهمن پور

مدیرتجاری

38264545

09181126000

حسنعلی نسیم دوست مدیرارتباطات سیار 38277020 09181112020
محمدزیدی

مدیراداری ومنابع انسانی

38271254

09188129975

محمدصادق شیری

مدیرفناوری اطلاعات

38271811

09181111189

رحمان برزگر

مدیرمخابرات مرکزاستان

34244400

09181102023
فریدون حسن پور

رئیس اداره روابط عمومی

38275514

09187143037

حمیدرضارنگین کمان

رئیس اداره مشتریان ارتباطات سیار

38271969

09188102080

مهران عظیمی

رئیس اداره بازرسی ورسیدکی به شکایات

38271600

09181112026

پیام صابری

رئیس اداره برنامه ریزی وکنترل برنامه

38271660

09183188656

علی اکبرشیخ الاسلامی

رئیس اداره پشتیبانی وتدارکات

38272279

09188521388

محمدمهدی کاظمی

رئیس اداره حراست

38271554

09188124612

محمدرضایوسفی

رئیس اداره حقوقی

38271554

09188111117

حسین صبحی شجاع

رئیس اداره اموزش وتوسعه منابع انسانی

38283099

09188140649

غلامرضا شیرین دخت

رئیس اداره امنیت شبکه وفناوری اطلاعات

58256300

09188114555

زهره رضائی

رئیس اداره پشتیبانی عملیات وسامانه سازمانی

38265581

09188154099

مهدی شعبان جهانیان

رئیس اداره تمرکز حسابها وصورتهای مالی

38274003

09188130111

عبدالرضا افشاری

رئیس اداره پرداختها

38271677

09188187119

علی اکبر مالمیر

رئیس اداره درآمدها

38272116

09181101949

سعیدترکمان

رئیس اداره طرح ومهندسی ارتباطات سیار

38214793

09188111823

غلامحسین سرفچگانی

رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی ارتباطات سیار

38214797

09126230598

فضل الله شکری

رئیس اداره نظارت وتحویل سیستم های انتقال

38265111

09188116333

علی محمدجعفری

رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی شبکه انتقال

32522255

09181106007

خیرالله شکری

مدیریت سیستم های مخابراتی

38275551

09188116996

تقی کاظمی

رئیس اداره نگهداری ومدیریت سیستم های مخابراتی

38215040

09187517130

جعفرکریمی

رئیس اداره نظارت وتحویل سیستم های مخابراتی

38275711

09181103313

حمیدشاهقدمی

رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی نیرو

32522022

09188114269

افشین جاودانی هما

رئیس اداره وبرقراری نگهداری ارتباطات دیتا

34242333

09181101055

وحیدورمزیار

رئیس اداره کنترل ومدیریت شبکه دیتا

34245454

09187075797

محمدسعیدعبدی

رئیس اداره نگهداری دیتا

34241224

09183102028

علی محمدپگا

رئیس اداره فروش تجاری

38266444

09183102260

مجتبی پاکان

رئیس اداره فروش خانگی

38271854

09188110666

سیدمهدی مهدیون

رئیس اداره کارگزینی

38272112

09186062040

علی اکبرسمواتیان

رئیس ناحیه 2باباطاهر

32511111

09188116661

مجتبی جلالی فر

رئیس ناحیه 3تختی

34235555

09188124199

بهمن ایمانی

رئیس اداره ساختمان

34236600

09181119186

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی