توسعه زیرساخت‌های منطقه جاده مزدقینه همدان، بعداز 15سال.

تاریخ انتشار : 1399/07/06

توسعه زیرساخت‌های منطقه جاده مزدقینه همدان، بعداز 15سال.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان موج توسعه و نوسازی مخابرات، منطقه جاده مزدقینه همدان را درنوردید.
بنابر اعلام عسکری، مسول نظارت بر اجرای کابل مسی، مخابرات منطقه همدان، توسعه زیرساخت‌های مخابرات در منطقه فوق انجام شد.
وی با اشاره به اینکه، در شرایط کنونی ولزوم دسترسی به اینترنت برای انجام امور روزمره به ویژه نیاز قشر دانش آموز و البته تاکیدات چند باره مدیریت مخابرات منطقه همدان، توسعه منطقه جاده مزدقینه انجام شد.
وی خاطر نشان کرد که با اتصال به فیبر نوری و تجهیز و به روزآوری زیرساخت‌ها، ضمن جمع آوری حد اکثری تجهیزات PCM، امکان استفاده از اینترنت ADSLو نیز VDSLبرای ساکنان منطقه فراهم شد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت:این منطقه، 15سال بود که برنامه ای برای توسعه نداشت و حتی کار واگذاری تلفن هم به مشکل خورده بود، لذابا یک برنامه مدون، طرح توسعه در اداره طراحی و نظارت آماده ودر کمترین زمان ممکن اجراشد.
در حال حاضر ضمن ارتقاء ظرفیت، سطح کیفی مکالمه و البته اینترنت نیز جهش قابل ملاحظه ای یافته است.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی