مخابرات منطقه همدان

08138273777

ثبت درخواست تلفن در روستای خود

تاریخ انتشار : 1398/04/30

برای ثبت درخواست #تلفن در #روستای خود، کافیست به وبسایت رسمی شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir مراجعه کنید و درخواست خود را به همراه تکمیل فرم اطلاعات خود ثبت کنید. همچنین با استفاده از درگاه USSD شرکت مخابرات ایران و با شماره گیری #2020* هم می توانید درخواست خود را ثبت نمایید.

#شرکت_مخابرات_ایران
#ارتباطی_فراگیر

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی