جلسه شورای اداری مخابرات منطقه همدان در سالگرد روزجهانی مخابرات وارتباطات برگزارشد.

تاریخ انتشار : 1399/02/28

جلسه شورای اداری مخابرات منطقه همدان در سالگرد روزجهانی مخابرات وارتباطات برگزارشد.

باحضورمدیر
#مخابرات منطقه همدان و روسای ادارات تابعه مخابرات، جلسه شورای اداری برگزارشد.

دراین جلسه، مهندس محمدعلی گرزین، ضمن گرامیداشت ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گفت:شعار امسال روزجهانی ارتباطات بیانگرتوجه خاص به امر توسعه وهمچنین جایگاه بسیار ویژه مخابرات ونقش پررنگ آن در امر توسعه است.
ایشان ارتباطات درخدمت توسعه پایدار را، شعاری بسیارمتفکراته خواند و گفت:با انتخاب این شعار مسئوليت همه ما که در این حوزه خدمت میکنیم بسیار حساس‌تر بالاتر و بیشتر می شود.
با این شعار مشخص شد که مخابرات چه نقش بزرگی در توسعه کشورو پایداری این توسعه دارد.
لذا بر همه ماست که در جهت تحقق این شعار والبته شعار همیشگی مخابرات ایران، یعنی ارتباطی فراگیر کوشش بسیاری از خود نشان دهیم.
ایشان درادامه به بحث حرکت دنیا به سوی استفاده از دنیای IT بازار پررونق کسب و کار بربستر اینترنت اشاره کردو گفت:دنیای امروز دنیای اینترنت و دیتا است و لازمه یک توسعه بر محور ارتباطات، ایجاد زیرساخت‌های قوی و بی نقص است.
لذا ضمن تشکر از تمامی همکاران در تمامی سطوح، امیدوارم که مانند همیشه و البته بهتراز قبل، نقش خود را به خوبی در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفاء نماییم.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی