جلسه معارفه فرمانده بسیج مخابرات اسدآباد وتقدیر از جانبازان مخابراتی این شهرستان

تاریخ انتشار : 1399/07/05

جلسه معارفه فرمانده بسیج مخابرات اسدآباد وتقدیر از جانبازان مخابراتی این شهرستان

در هفته دفاع مقدس مخابرات شهرستان اسدآباد از کارکنان جانباز این اداره آقایان فتح الله افشار ،فرهاد سلیمانی ونادر میرزایی تقدیر کرد و در ادامه با حضور مهندس زارعی رییس اداره مخابرات و سرهنگ ششیکانی جانشین فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد آقای هدایت بیاتی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شهید مصطفی خمینی معرفی شد

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

جلسه معارفه فرمانده بسیج مخابرات اسدآباد وتقدیر از جانبازان مخابراتی این شهرستان

در هفته دفاع مقدس مخابرات شهرستان اسدآباد از کارکنان جانباز این اداره آقایان فتح الله افشار ،فرهاد سلیمانی ونادر میرزایی تقدیر کرد و در ادامه با حضور مهندس زارعی رییس اداره مخابرات و سرهنگ ششیکانی جانشین فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد آقای هدایت بیاتی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج شهید مصطفی خمینی معرفی شد

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی