حذف قبوض کاغذی =حفظ محیط زیست

تاریخ انتشار : 1398/06/04

از مهرماه قبض تلفن چاپ نمی شود.

برای اطلاع از کارکرد تلفن ثابت و پرداخت آن:

1_شماره گیری 2000 ازطریق تلفن ثابت.

2_شماره گیری# 2020* ازطریق تلفن همراه.

3_استفاده ازسایت www.Tci.ir

4_استفاده از دستگاه های خود پرداز

 

 

▪با داشتن اکانت « مخابرات من »در سایت www.tci.ir ازمزایای زیر بهره مند گردید:

👈مشاهده ریزمکالمات
👈مشاهده ریز مصرف
👈پرداخت راحت قبض
👈فعالسازی سرویس های تلفن ثابت

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی