مخابرات منطقه همدان

08138273777

حضورمدیران مخابرات درجمع گروه جهادی شهید حججی

تاریخ انتشار : 1398/04/23

درجریان سفرمهندس گرزین وهیات همراه به شهرستان کبودرآهنگ ،ایشان به صورت سرزده درجمع گروه جهادی شهید حججی که در بخش محروم قهورد سفلی مشغول به خدمت رسانی هستند حضوریافت.
ایشان دراین سفر ازنزدیک مشکلات ومعضلات منطقه را رویت وبرای رفع مشکلات حوزه ارتباطی ،دستوراتی صادروخواستار پیگیری شدند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی