حضور مدیر مخابرات منطقه همدان درسامانه سامد«111»

تاریخ انتشار : 1398/08/15

سامد،
گوش شنوای مدیران برای شنیدن حرف مردم.
مهندس محمد علی گرزین ،مدیر مخابرات منطقه همدان ،جهت ارتباط مستقیم با مردم وشنیدن انتقادات پیشنهادات و شکایاتشان،درمحل سامانه سامدمستقردر استانداری همدان حضوریافت.
ایشان ضمن شنیدن سئوالات مردم وپاسخگویی به آنها،جهت رفع نواقص ومشکلات ،ضمن تماس با روسای ادارات و مراکز،دستوراتی نیز صادر وافرادی را مامور پیگیری تا حصول نتیجه نموده ودرخواست کردند که گزارش پیگیریها هرچه سریعتر به ایشان اطلاع داده شود.
ضمن اینکه سامانه 2021مخابرات را مامور شنیدن و رسیدگی و پیگیری مشکلات مردم در زمینه مخابرات نموده واعلام شدکه این سامانه بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مردم است.
همچنین روابط عمومی مخابرات منطقه همدان نیز آماده شنیدن وانعکاس مشکلات وانتقادات مردمی به مراجع رسیدگی کننده میباشد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی