مخابرات منطقه همدان

08138273777

خدمات تلفن همراه

تاریخ انتشار : 1398/02/21

 راهنمای سیم کارت های دائمی (post paid)

متقاضیان دریافت سیم کارتهای post paid با ثبت نام برای دریافت سیم کارت به عنوان متقاضی شناسایی می شوند. برای تمامی متقاضیان بر اساس اولویت آنها سیم کارت هایی تخصیص داده شده و پس از دایر شدن خط ارتباطی مرتبط با سیم کارت مورد نظر، برای آنها شناسنامه تلفن همراه نیز صادر می گردد. از زمان دایری خط ارتباطی و صدور شناسنامه فرد متقاضی دریافت سیم کارت به عنوان مشترک شناسایی شده و برای وی صورتحساب صادر می شود تا از میزان مکالمات و هزینه های مربوط به سیم کارت خود مطلع گردد. لازم به ذکر است که برخی از مشترکین تا مدتی از سیم کارت خود استفاده نمی نمایند لیکن علیرغم عدم استفاده از سیم کارت دارای صورتحساب خواهند بود که مبلغ آن معادل هزینه آبونمان به علاوه هزینه خدمات ویژه عوارض و مالیات متعلقه میباشد .

 ‎‎‎‎پس از دایری خط و صدور شناسنامه، سیم کارت به همراه شناسنامه تلفن همراه از طریق مرکز ثبت نام کننده تحویل مشترک می گردد تا بتواند از آن استفاده نماید.

نحوه تشکیل اولین صورتحساب :

پس از تحویل سیم کارت به مشترک در صورت استفاده از آن ، مکالمات وی بر روی نوارهای مراکز شارژینگ ثبت می گردد و اطلاعات مربوط به مکالمات از مراکز شارژینگ به سایت رایانه انتقال می یابد. این اطلاعات بر حسب نوع آنها (شهری، بین شهری، خارجه و …)تفکیک می شود تا برای چاپ در صورتحساب آماده باشد. صورتحسابها برای سیکل معین 60 روزه چاپ شده و در اختیار شرکت پست قرار می گیرد . شرکت پست پس از دریافت کلیه صورتحسابها آنها را براساس مناطق مختلف پستی تفکیک نموده و برای توزیع در اختیار مناطق مختلف قرار می دهد.

 ‎‎‎‎اطلاعات مکالمات مشترک :

 ‎‎‎‎این بخش حاوی اطلاعات زیر می باشد :

1- آبونمان : برای هر مشترک از زمان دایری خط ارتباطی ، علیرغم آنکه از سیم کارت خود استفاده نموده یا آنرا برای مدتی بلا استفاده نگهداری نماید مبلغ 12600 ریال در هر دوره (60 روزه) یا به عبارتی معادل 6300 ریال ماهانه بابت آبونمان در صورتحساب وی منظور می شود.

 ‎‎‎‎2– شهری (کارکرد) : شامل مکالمات عادی مشترک می باشد. تماس از شهر مبدأ با تلفن همراه یا ثابت دیگری در همان شهر مبدأ.

 ‎‎‎‎3– بین شهری : در صورتی که مکالمه بین دو شهر متفاوت برقرار شود، مکالمه بین شهری خواهد بود اعم از اینکه مشترک از شهر مبدأ با شهرستان دیگری ارتباط برقرار کند یا مشترک در شهر دیگری مستقر باشد و با شهر مبدأ یا سایر شهرها ارتباط برقرار نماید.

 ‎‎‎‎4– جابجائی : چنانچه مشترکی از تلفن همراه خود در شهر دیگری غیر از مبدأ استفاده نماید صورتحساب وی شامل مبلغ جابجائی خواهد بود.

5- خارج از کشور : در صورتی که مشترک از مبدأ با کشور دیگری ارتباط برقرار نماید.

 ‎‎‎‎6– رومینگ بین الملل : چنانچه مشترکی از سیم کارت خود در خارج از ایران و در یکی از کشورهایی که قرارداد رومینگ با ایران دارد استفاده نماید، دارای مبلغ رومینگ بین الملل خواهد بود.

 ‎‎‎‎7– پیام کوتاه : مبالغ مربوط به ارسال پیام کوتاه .

 ‎‎‎‎8– پیام صوتی : مبالغ مربوط به ارسال پیام صوتی .

 ‎‎‎‎9– هزینه ها : مبالغ مربوط به انجام خدماتی از قبیل تغییر آدرس ، تعویض سیم کارت و ….

 ‎‎‎‎10– خدمات ویژه : مبالغ مربوط به سرویسهای ویژه مورد درخواست مشترک از قبیل نمایشگر، محدودیت مکالمه ، دیتا و …..

 ‎‎‎‎11– صورتحساب این دوره : مبلغ مندرج در این قسمت مجموع تمامی اقلام ذکر شده بالا می باشد.

 ‎‎‎‎12– مالیات و عوارض : به مبلغ صورتحساب دوره 5% مالیات و 1% عوارض تعلق می گیرد.

13- بدهی پیشین : در صورتی که مشترک به دلایلی که در پی خواهد آمد دارای مبلغی بدهی از دوره‌های قبلی خود باشد.

 ‎‎‎‎14– بستانکاری پیشین : چنانچه مشترک به دلیل انجام اصلاحات یا مکرر پرداختی یا اشتباه پرداختی دارای مبلغی به عنوان بستانکار باشد.

 ‎‎‎‎15– کسر مبلغ 1000 ریال : این مقدار برای رند شدن مبلغ قابل پرداخت از مجموع اقلام قابل پرداخت کسر می گردد.

16- مبلغ قابل پرداخت : مبلغی که با توجه به بدهی و بستانکاری پیشین و کارکرد دوره جاری بایستی توسط مشترک پرداخت شود.

 ‎‎‎‎تذکر : در صورت اصلاح قبض و صدور قبض المثنی، اقلام موجود در صورتحساب تغییری نمی یابد و فقط مبلغ قابل پرداخت کاهش می‌یابد.

 

سیم کارت های اعتباری(Prepaid)

تعریف : سیم کارت های اعتباری به آن دسته از سیم کارتهای تلفن همراه اطلاق می شود که میزان مکالمات قابل انجام با آن سیم کارت ، بستگی به اعتبار خریداری شده ( از طریق خرید کارت شارژ) توسط شخص مشترک دارد. بنابراین مشترک متناسب با نیاز ، ابتدا کارت شارژ مورد نظر خود را خریداری نموده وسپس از سیم کارت استفاده می نماید.

شایان ذکر است محدوده تحت پوشش شبکه ارتباطات سیار برای هر دو گروه سیم کارتهای اعتباری و دائمی یکسان بوده بطوریکه سیم کارتهای اعتباری هم در تمامی 1016 شهر و همچنین جاده های کشور قابلیت آنتن دهی دارند.

سیم کارت های اعتباری یکی از سه وضعیت زیر را دارا می باشد:

فعال – دوطرفه : با برقراری اولین ارتباط , مشترک وارد وضعیت فعال شده و می تواند از تمام سرویسها و امکانات ، مانند سیم کارتهای دائمی استفاده نماید.

یکطرفه : هنگامیکه اعتبار سیم کارت یا دوره اعتبار آن به پایان می رسد ، سیم کارت مشترک یک طرفه می شود. مشترک ظرف مدت 2 ماه باید اقدام به افزایش اعتبار نماید. در طول این مدت مشترک صرفا ً تماس یا پیام کوتاه را دریافت می کند. اگر از اعتبار مکالمه دوره گذشته مبلغی باقیمانده باشد در صورت خرید کارت و اعمال در سیستم ، اعتبار باقیمانده به اعتبار جدید اضافه می گردد.
غیرفعال : اگر مشترک در دوره وضعیت یکطرفه ، اقدام به افزایش اعتبار ننماید وارد وضعیت غیر فعال می گردد. در این مدت (12 ماه) کلیه خدمات به استثناء امکان تماس با مراکز کمکهای اضطراری ، غیر فعال بوده و شماره مشترک حفظ خواهد شد و در صورت شارژ مجدد اعتبار باقی مانده از دوره قبل به دوره جدید منتقل نخواهد شد. و اگر مشترک اقدام به افزایش اعتبار ننماید ، شماره و حق اشتراک تلفن همراه خود را از دست خواهد داد.

نحوه استفاده از سیم کارت :

با اولین تماس یا ارسال پیآم کوتاه ، سیم کارت شما فعال می گردد.

افزایش اعتبار و نحوه استفاده از کارت شارژ:

#4 افزایش اعتبار به 2 صورت حضوری (خرید کارت شارژ ) و غیر حضوری (از طریق مراجعه به سایت www.mci.ir) انجام می گیرد.

1. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ کارت شارژ مورد نیاز خود را تهیه نمایید.

2. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ قسمت پوشش دار را بخراشید.

3. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ دستور زیر را بر روی گوشی خود وارد کنید :

4. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎دکمه تماس ‎‎یا OK یا Send # شماره رمز کارت شارژ # #4 140#4 ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎

5. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ با اجرای دستور فوق ، سیم کارت شما به میزان اعتبار کارت خریداری شده شارژ خواهد شد.

نحوه اطلاع از باقیمانده اعتبار:

1.       دستور زیر را بر روی گوشی خود وارد کنید :

دکمه تماس یا OK یا Send # عدد 11 ‎‎‎‎ #4 140#4 ‎‎‎‎‎

با اجرای دستور فوق ، میزان و مهلت اعتبار بر روی گوشی شما ظاهر خواهد شد

 ‎‎‎‎

نحوه استفاده از سیستم پاسخگوی خودکار (IVR) : ‎‎‎‎‎‎

مشترکین می توانند از طریق سیم کارت اعتباری با شماره ‎‎‎‎‎‎‎ 444 ‎‎‎‎‎‎‎ تماس و سرویس و خدمات مورد نیاز خود مانند افزایش اعتبار ، اعلام باقیمانده شارژ ، تغییر رمز عبور ، تغییر زبان و … را دریافت نمایند.

1. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ با شماره 444 تماس بگیرید.

2. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ بر اساس راهنمایی صوتی ، سرویس مورد نظر را انتخاب نمایید.

3. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ در صورت نیاز به کلمه عبور ، PUK2 سیم کارت خود را وارد نمایید.
توجه : کلمه عبور PUK2 می باشد که توصیه می شود برای امنیت بیشتر ، نسبت به تغییر آن اقدام نمایید.

4. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ سرویس ویژه :

5. ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ در حال حاضر سرویسهای ویژه ارائه شده برای سیم کارتهای اعتباری عبارتند از : انتظار مکالمه ، انتقال مکالمه ، نمایشگر شماره ، محدودیت مکالمه و ارسال پیام کوتاه .

6.       خدمات ویژه :

کلیه خدمات ارائه شده در ادارات مشترکین تلفن همراه قابل انجام می باشد:

o ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ قطع و وصل (مفقودی و تقاضای مشترک)

o ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎تعویض سیم کارت

o ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎قطع و وصل سرویس ویژه

o ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎تغییر مالکیت

o ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎تغییر آدرس

تعرفه های شارژ تلفن همراه اعتباری:

· ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ شایان ذکر است به مبلغ کلیه تعرفه ها وخدمات مبلغ 6% عوارض و مالیات ‎‎‎‎‎‎‎ اضافه می گردد.

مدت اعتبار کارتهای شارژ: ‎‎‎‎‎‎‎

غیر فعال با حفظ شماره )ماه(

یکطرفه (ماه(

فعال – دوطرفه(ماه(

مبلغ شارژ (ریال(

12

2

2

20.000

12

2

4

50.000

12

2

10

100.000

12

2

24

200.000

·        کارت شارژ فروخته شده و مبالغ مصرف نشده در اعتبار سیم کارت غیر قابل استرداد می باشد.

·        مدت زمان اعتبار برای کارت های شارژ اعتباری متفاوت بوده و محاسبه زمان آن ، به محض ورود شماره رمز کارت شارژ آغاز می گردد.

         قیمت سیم کارت اعتباری 340.000 ریال بوده ‎‎‎‎‎‎‎ که شامل اقلام ذیل می باشد.

سیم کارت اعتباری

200.000 ریال

20% مالیات

40.000 ریال

اعتبار اولیه

100.000 ریال

     جدول تعرفه پیش پرداخت

 

 

پیک
(دقیقه به ریال)

غیر پیک
(دقیقه به ریال)

تماس های داخلی

مکالمه استانی

670

536

 

مکالمه بین استانی

1.139

804

 

پیامک

160

160

 ‎‎‎

·         ساعت پیک ‎‎‎‎‎‎‎ : 8 صبح الی 21 شب

·         ساعت غیر پیک : 21 شب الی 8 صبح ، جمعه و روز های تعطیل

   تعرفه سرویس ویژه (ریال)

سرویس

هزینه فعال سازی

هزینه آبونمان ماهیانه

تعرفه استفاده

وضعیت قراردادی

انتقال مکالمه

رایگان

رایگان

معادل هر تماس

از ابتدا فعال است

انتظار مکالمه

رایگان

رایگان

رایگان

از ابتدا فعال است

نمایشگر

رایگان

رایگان

رایگان

از ابتدا فعال است

پیام کوتاه

رایگان

رایگان

معادل هر تماس

از ابتدا فعال است

    تعرفه خدمات ویژه

نوع خدمت

هزینه (ریال)

تعویض سیم کارت

50.000سوخته و مفقودی

تغییر مالکیت

5.000

تغییر آدرس

15.000

 

 

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی