در خانه بمانید و ازخدمات وسرویسهای غیرحضوری مخابرات استفاده کنید.

تاریخ انتشار : 1399/01/16

در خانه بمانید و ازخدمات وسرویسهای غیرحضوری مخابرات استفاده کنید.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان متاسفانه علیرغم تاکیدات پی درپی،پیرامون خودداری ازترددهای غیر ضروری و لزوم ماندن در خانه و اطلاع رسانی گسترده مجموعه مخابرات بر عدم نیاز به مراجعه حضوری جهت انجام امور مربوط به حوزه مخابرات،بازهم شاهد مراجعه بعضی از مشترکین محترم به باجه های خدمات ارتباطی یا ساختمان ستادی مخابرات منطقه همدان هستیم.
لذاتاکید میگردد،شهروندان محترم برای انجام امور مخابراتی خود نیاز به خروج از منزل نداشته و برای انجام کارهای خود میتوانند از طرق زیر اقدام نمایند:
1.خرابی تلفن 20117.
2.آگاهی از میزان کارکرد تلفن وپرداخت هزینه ها2000.
3.پشتیبانی Adslشماره 2020.
4.انجام ثبت نام ویا هرگونه خدمات دیگر سایت tci.irبخش مخابرات من.
5.مدیریت ومشاهده ریز مصرف اینترنت خانگی سایت ADSL.TCI.IR

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی