دلجویی از خانواده های ایثارگر مخابرات منطقه همدان در هفته دفاع مقدس

تاریخ انتشار : 1399/07/07

دلجویی از خانواده های ایثارگر مخابرات منطقه همدان در هفته دفاع مقدس

طی تماس‌هایی تلفنی از خانواده های ایثارگران مخابرات منطقه همدان، دلجویی شد.
بنابر گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان، به مناسبت هفته دفاع مقدس، با خانواده های شهدای ایثارگرمخابرات منطقه همدان، تماس گرفته و از آنان دلجویی و احوالپرسی شد.
رنجبر، کارشناس  امور ایثارگران مخابرات منطقه همدان گفت:بنابر تاکیدات مدیریت مخابرات منطقه همدان، ودر هفته دفاع مقدس، تماس‌هایی با این خانواده های ارجمند برقرار شد و ضمن دلجویی و احوالپرسی، مشکلات آنان بررسی و گزارشی از خواسته و مشکلات آنها به اطلاع مدیرمنطقه رسانده شد.
وی تاکید کردقرار بر احوالپرسی و دلجویی حضوری بو.د اما به سبب شرایط خاصی که شیوع کرونا برجامعه ماحاکم کرده است، وبه سبب رعایت حال این عزیزان بصورت تلفنی تماس برقرار و از آنان دلجویی شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی