دیدار مدیر مخابرات منطقه همدان با اصحاب رسانه.

تاریخ انتشار : 1399/02/29

دیدار مدیر مخابرات منطقه همدان با اصحاب رسانه.

دردومین روزاز هفته روابط عمومی، مدیران سه روزنامه، سپهر غرب ، همدان پیام و هگمتانه با مدیر#مخابرات منطقه همدان دیداروگفتگوکردند.
دراین دیدار، مهندس گرزین با اشاره به اینکه بسیاری از استان‌ها یک روزنامه مستقل از روزنامه های پایتخت ندارندواستان ما در حال حاضر سه روزنامه دارد، وجود این نشریات را فرصتی مناسب برای توسعه استان خواند و گفت:نشریات، زبان گویا و وجدان آگاه جامعه هستند که با پرسش‌گری های خود می توانند زمینه رشدو تعالی فرهنگی، اقتصادی را فراهم کنند.
ایشان نشریات و به ویژه روزنامه را به مثابه یک آیینه خواندند که نمایانگرتمام قد یک جامعه است.
همچنین مدیران نشریات فوق ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی ارتباطات ، خواهان همکاری هرچه بیشتراز قبل و تعامل دوسویه در جهت رشدو اعتلای همه جانبه استان همدان شدند.
درادامه مهندس گرزین ضمن صحه گذاشتن بر خواسته های به حق اصحاب رسانه گفت:برای مطبوعات جایگاه ویژه ای را قائلیم وتا آنجا که قوانین سازمانی اجازه دهد در خدمت آنها هستیم.
همچنین مهندس فریدون حسن پور، رئیس اداره روابط عمومی #مخابرات منطقه همدان نیز، تعامل و همکاری با مطبوعات و رسانه هارا یکی از وظایف اداره متبوع خود خواند و گفت‌ :تا آنجایی که در توان ماست و امکانات و مقدورات قانونی شرکت مخابرات ایران به ما اجازه داده است، همواره در کنار مطبوعات بوده و هستیم و امیدواریم که این همکاری دوسویه بیش از پیش در تمامی زمینه ها از رشد کمی و کیفی برخوردار شود.
همچنین مدیران این سه نشریه درحاشیه این دیدار، خواهان افزایش همکاری در زمینه تبلیغات وبه تبع آن افزایش پرداختها از جانب مخابرات شدند.

که مهندس گرزین ضمن تبیین میزان امکانات و محدودیت‌های بودجه ای، قول پیگیری در جهت بهبود همکاری‌ها دادند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی