مخابرات منطقه همدان

08138273777

راهکارهای تشویق و ترغیب مشترکین به استفاده از خدمات غیرحضوری ،نظرسنجیهای مدون ،ارزیابی و نظارت ویژه بر عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی وامورمشترکینها ،دغدغه های روابط عمومی و تجاری مخابرات منطقه همدان

تاریخ انتشار : 1398/10/30

راهکارهای تشویق و ترغیب مشترکین به استفاده از خدمات غیرحضوری ،نظرسنجیهای مدون ،ارزیابی و نظارت ویژه بر عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی وامورمشترکینها ،دغدغه های روابط عمومی و تجاری مخابرات منطقه همدان

درجلسه ای که بصورت ویدیوکنفرانسی وبا حضورکارشناسان حوزه روابط عمومی ، حوزه تجاری و همچنین رؤسای مخابرات شهرستانها همراه با رابطین تجاری و روابط عمومی برگزارشد، موارد مهمی در خصوص اطلاع رسانی خدمات غیر حضوری ، نظرسنجی ها ،ارزیابی دفاتر ، پرداختهای هات لاین در روستاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظرسنجی ازمراجعین ،مشترکین ومشتریان جهت سنجش میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده یکی از مسائل مطرح شده بودکه پیرامون آن بحث وتبادل نظرشد.همچنین راههای انجام این نظرسنجی وچگونگی انجام آن بصورت غیرحضوری مورد بررسی قرار گرفت.
دربخش دیگری ازاین جلسه درباره تهیه پکیج های اطلاع رسانی و آشنا کردن مردم با خدمات جدید مخابرات نیز بحث و تبادل نظرشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که روی آن تاکید بسیاری انجام شد مساله انجام امورمربوط به مخابرات بصورت غیرحضوری است.
ازآنجاییکه مخابرات عزم خودرا برای تحقق بخشیدن به ارائه خدمات غیرحضوری بصورت صددرصد جزم کرده است،یکی از بزرگترین دغدغه های این مجموعه رهنمون ساختن شهروندان به سوی خدمات غیر حضوریست.
دراین جلسه براین مهم بسیار تاکیدشدو بعضی ازروسای ادارات مشکلات روستایی حوزه استحفاظی خودرا برای محقق شدن این امرمطرح کرده ومقررشدبا جلسه ای درحضور معاونت شبکه راهکارهای حل این مشکلات بررسی وبهبود یابد.
ارائه راهکارو ایجاد مکانیزمی برای تشویق مشترکین به استفاده از خدمات غیرحضوری موردی بود که درباره آن نیز بحث زیادی انجام شدومقررگردیدکه بزودی این مکانیزم طراحی و به بوته عمل برسد.
درپایان مسائل ونظریات مطرح شده درجلسه جمع بندی شدومقرر گردیدبا ارتقاء سطح ارتباطات بین روابط عمومی و رابطین روابط عمومی در شهرستانها،اهداف جلسه پیگیری و عملی شوند
سرکشی های مداوم و برنامه ریزی شده رابطین روابط عمومی به دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین و نظارت بر حسن انجام کار آنها ،نظرسنجی های مدون از مشتریان ،ترغیب و تشویق مشترکین ومشتریان به استفاده از خدمات غیرحضوری نظیر پرداخت کارکرد ماهیانه ،ریز مکالمات ،پیش ثبت نام تلفن ثابت،ثبت درخواست و خرید پهنای باند بصورت پیش پرداخت »،تست سرعت اینترنت، جمع آوری وثبت پیشنهادات کارکنان و مشتریان در سامانه نظام پیشنهادات.. از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی