روابط عمومی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

عنوان فعالیت

ردیف

02/01-0-2-0-1

سنجش رضایتمندی مشترکین همدان و شهرستانها

1

02/02-0-2-0-1

گزارش شکایتهای مردمی از شرکت مخابرات

2

02/03-0-2-0-1

نظرسنجی های متفرقه

3

02/04-0-2-0-1

گزارش ارتباطات مردمی

4

02/05-0-2-0-1

ارسال کارت تبریک

5

02/06-0-2-0-1

پیگیری درخواستها وتحویل اجناس از انبار

6

02/07-0-2-0-1

طراحی ونگهداری وبروزرسانی مطالب وب سایت

7

02/08-0-2-0-1

Mailserver کنترل ونگهداری   

8

02/09-0-2-0-1

حضور ، اجرا ،‌پیگیری مباحث مربوطه درکمیسیون اتوماسیون اداری و کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

9

02/10-0-2-0-1

پشتیبانی فنی از سیستم اتوماسیون 135

10

02/11-0-2-0-1

نگهداری از وب کیوسک اطلاع رسانی

11

02/12-0-2-0-1

ثبت نام تلفن از طریق پست الکترونیک

12

02/13-0-2-0-1

پاسخگویی ورسیدگی به شکایات و ارائه خدمات

13

02/14-0-2-0-1

پاسخگویی به نامه های رسیده

14

02/15-0-2-0-1

برپایی نمایشگاه و مدیریت غرفه نمایشگاهی

15

02/16-0-2-0-1

برگزاری مراسم

16

02/17-0-2-0-1

ساخت تابلو سردر دفاتر و ادارات

17

02/18-0-2-0-1

تهیه پلاکاردهای تبلیغاتی

18

02/19-0-2-0-1

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

19

02/20-0-2-0-1

تهیه طرح تبلیغاتی

20

02/21-0-2-0-1

عکاسی

21

02/22-0-2-0-1

تهیه هدایای تبلیغاتی

22

02/23-0-2-0-1

تهیه و تنظیم لوحهای تقدیر ، انتصاب وتشویق

23

02/24-0-2-0-1

اجرای تبلیغات محیطی

24

02/25-0-2-0-1

برقراری بازدیدهای علمی از مخابرات برای گروههای اجتماعی ونیز بازدید علمی کارکنان از گروههای اجتماعی

25

02/26-0-2-0-1

چاپ اطلاعیه ها و چاپ مناقصه ها و مزایده ها در روزنامه های سراسری

26

02/27-0-2-0-1

اخبار برگردان مراکز

27

02/28-0-2-0-1

انتشار کتاب تلفن

28

02/29-0-2-0-1

انتشار نشریه داخلی پیام

29

02/30-0-2-0-1

ثبت وپیگیری موارد مطروحه در رسانه ها

30

02/31-0-2-0-1

انتشار ویژه نامه های مختلف

31

02/32-0-2-0-1

انتشار بروشور

32

02/33-0-2-0-1

تهیه خبر

33

02/34-0-2-0-1

برگزاری مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی

34

02/35-0-2-0-1

برقراری ارتباط مستقیم رادیویی با مس‍ؤولین

35

02/36-0-2-0-1

ارسال پیامهای تبریک وتسلیت جهت همکاران درون سازمانی و سایر ادارات

36

02/37-0-2-0-1

برگزاری مسابقات

37

02/38-0-2-0-1

پاسخگویی به پیشنهادات و انتقادات و شکایتهای مردمی

38

02/39-0-2-0-1

برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت

39

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی