روستای زرشک خانی شهرستان اسدآباد به شبکه سراسری فیبرنوری متصل شد

تاریخ انتشار : 1399/07/23

روستای زرشک خانی شهرستان اسدآباد به شبکه سراسری فیبرنوری متصل شد.

از مهمترین ماموریت‌های مجموعه مخابرات ایران وبه تبع آن مخابرات منطقه همدان، برقراری عدالت ارتباطی در اقصی نقاط کشور است.
با همین رویکرد، مخابرات منطقه همدان به دنبال بسط و گسترش شبکه فیبر نوری در سرتاسر استان است تا بتواند زیرساختی بهتر برای ارائه خدمات به مشترکین فراهم نماید.
برهمین اساس با تلاش همکاران اداره طراحی، فیبرنوری و شسکام، اجرای شبکه فیبر نوری روستای زرشک خانی از توابع شهرستان اسدآباد انجام و این روستا به شبکه فیبر نوری پیوست.
به گزارش روابط عمومی مخابرات به نقل از زارعی، رئیس مخابرات شهرستان اسدآباد،
با اجرای این طرح، ضمن اینکه این روستا از تلفن خانگی با ظرفیت وکیفیت بالا برخوردار خواهد شد، امکان استفاده از اینترنت با کیفیت نیزمیسرخواهدشد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی